សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ​ ស្តីពី​ តួនាទី​ និងការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិ​ និងប្រជាពលរដ្ឋ​ ការរៀបចំផែការសហគមន៍​ និងប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រេីប្រាស់បណ្ដាញសង្គម ដែលមានអ្នកចូលរួម​ប្រមាណ​ ៤៥នាក់​ មានសមាសភាពជា​ ប្រធាន/សមាជិកសហគមន៍​ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ​ អ្នកសម្របសម្រួលឃុំ​ នឹងតំណាងមន្ទីរៀបចំដែនដី​ និងនាយផ្នែកនេសាទ នៅថ្ងៃទី៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ នៅស្រុកក្រគរ ខេត្តពោធិ៍សាត់។

ថនកករមជត 1

ថនកករមជត 2

ថនកករមជត 3